Back to store

Seiko / Epson TR 60 High Speed IC Handler -62660


Price: $19,100
  • Asset # : 62660
  • Make : Seiko / Epson
  • Model : TR 60
  • Type : High Speed IC Handler
  • Wafer Size :
  • Configuration :

Seiko / Epson TR 60 High Speed IC Handler -62660

$19,100.00

Category: